Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Zaburzenia mowy PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 05 maja 2014
ZABURZENIA MOWY
Zestawienie bibliograficzne
 
Książki

 1. AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Lucyna Mikosza, Elżbieta Drewniak-Wołosz ; [il. Agata Fuks]. - Kraków : "Impuls", 2003. W 51862, W56147, W 56148
 2. Afazja a interakcja : TEKST - metaTEKST - konTEKST / Jolanta Panasiuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. W 69920
 3. Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. - Wyd.3. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 2003. W 51867
 4. Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. - Wyd. 2. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1998. W   50644
 5. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.  W   70758
 6. Dysfunkcje integracji sensorycznej : a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. W   70904
 7. Giełkot : studium przypadku / Wanda Kostecka. - Lublin : AWH Antoni Dudek, 2006. W   62285
 8. Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Białystok : [nakł. autora], 1992. W   44887, W   44888 W   44889 W   44890 W   44891
 9. Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. W   62816
 10. Język, interakcja, zaburzenia mowy : metodologia badań / pod red. Tomasza Woźniaka, Anety Domagały ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. W   64863
 11. Komunikowanie się we współczesnym świecie / pod redakcją Bożydara Kaczmarka i Katarzyny Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. W   52197
 12. Logopedia : teoria i praktyka / red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005.  W   55787
 13. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. W   68214
 14. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. W   67696
 15. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. W   68064, P   68657
 16. O mowie dziecka : czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. W   48730, W   48731
 17. Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002. W   52493
 18. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. W   56312, W   56313
 19. Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci / Ewa Małgorzata Skorek, Mira Rządzka. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011.   W   69165
 20. Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. W   57763
 21. SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard ; przekł. Mikołaj Hernik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. W   58227, W   60825
 22. Szedł żuczek do szkoły się uczyć : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska, Krystyna Żmuda-Trzebiatowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. W   2782 br.
 23. Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii / Andrzej Czyżewski, Bożena Kostek, Henryk Skarżyński. - Warszawa : Exit, 2002. W   56451
 24. Wąż syczy pod szumiącym drzewem : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.  W   2781 br.
 25. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. W   64514, W   65893
 26. Wymowa osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. W   65893
 27. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. W   62665
 28. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - [Wyd. 2 zm.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. W   46352, W   46353, P   46351
 29. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. W   52952

Artykuły z czasopism


 1. Afazja: klasyfikacje i językowe objawy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka / Marzena Stępień, Natalia Siudzińska.// Poradnik Językowy. - 2012, nr 10, s. 33-51
 2. Ćwiczenia do pracy z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 12 (24), s. 34-35
 3. Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną / Raisa Iwanowna Łałajewa ; tł. z jęz. ros. Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191
 4. Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? / Róża Sobocińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 33-34
 5. Dom pełen dźwięków : zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 37
 6. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 206-213
 7. Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego / Małgorzata Tomczyk-Jadach.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, 111-114
 8. Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej / Anna Błaszczyk-Sadowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 54-55
 9. Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21-28
 10. Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy / Ewa Pałucka.// Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s.75-81
 11. Gdy dziecko nie mówi / Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 101-108
 12. Gdy dziecko pisze sima i goszyk / Anna Sołtys-Chmielowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.47-49
 13. Jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niemówiących lub z poważnymi zaburzeniami mowy? / Anna Lechowicz.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 74-76
 14. Kiedy słowa w poprzek stają / Agnieszka Ochlust.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 42-46
 15. Logorytmika w rozwoju przedszkolaka / Katarzyna Sadowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 19-23
 16. Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio-psycho-lingwistyczna / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 37-50
 17. Między znaczeniem a formą. Zaburzenia językowe w schizofrenii / Katarzyna Prochwicz.// Studia Psychologiczne. - 2008, T.46, Z. 1, s. 61-72
 18. Mowa z wadą / Urszula Ratajczak.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 70-74
 19. Mów do dziecka tak, jak chcesz, aby ono mówiło do ciebie : wywiad z prof. dr. hab. Tomaszem Woźniakiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, o wadach wymowy / rozmawiała Marta Górcewicz.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 10-14
 20. Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego / Marlena Kurowska.// Poradnik Językowy. - 2012, nr 10, s. 60-76
 21. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63
 22. Nietrwałość postaci fonetycznej, fonologicznej i graficznej wyrazów w afazji ruchowej oraz w niedokształceniu mowy pochodzenia korowego w świetle diagnozy i terapii logopedycznej / Maria Przybysz-Piwko.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. 60-70
 23. Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy / Danuta Emiluta-Rozya.// Poradnik Językowy. - 2007, nr 8, s. 54-65
 24. Porozmawiaj ze mną : wspomaganie komunikacji dzieci / Agnieszka Majewska, Monika Kwapisiewicz, Ewa Wojna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 63-64
 25. Porozmawiaj ze mną / Monika Zielińska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 129-135
 26. Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder.// Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 2, s. 96-102
 27. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45
 28. Problemy z komunikacją / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 11 (23), s. 50-54
 29. Profilaktyka i terapia logopedyczna w Polsce - refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 22-27
 30. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 48-49
 31. Przedszkolak z rozszczepem wargi i podniebienia / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 12 (24), s. 50-53
 32. Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Joanna Frąckiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 260-268
 33. Rola badań nad dysfunkcjami mowy we współczesnej lingwistyce / Józef Porayski-Pomsta.// Poradnik Językowy. - 2009, nr 8, s. 5-15
 34. Rola logopedy w terapii dzieci z zaburzeniami karmienia / Barbara Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 95-99
 35. Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 23-35
 36. Słucham, aby słyszeć / Ewa Połujańska, Stanisława Sałamach.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 345-347
 37. Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) / Mira Prajsner.// Remedium - 2012, nr 10, s. 1-3
 38. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI). : Studim przypadku / Monika Biała.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 27-39
 39. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 92-104
 40. Stan mowy i funkcjonowanie emocjonalno-społeczne osób z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego / Justyna K. Pirttinen.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 106-115
 41. Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy / Agnieszka Wątorek.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 67-79
 42. Terapia logopedyczna a problemy wychowawcze w rodzinie / Róża Sobocińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 3, s. 25-26
 43. Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych / Anna Śliwińska, Teresa Szymańska-Paruszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.81-92
 44. Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt : wybrane zagadnienia / Barbara Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 85-94
 45. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-38
 46. Wczesna profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 50-53
 47. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców. Ćwiczenia z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki / Joanna Czapla.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 12 (24), s. 30
 48. Wskazówki logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 48-49
 49. Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka... / Joanna Tomczyk.// Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 56-60
 50. Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 275-286
 51. Zaburzenia emocjonalne a jąkanie / Maria Żurawska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 175-176
 52. Zaburzenia komunikacji w autyzmie – podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. 36-51
 53. Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole / Renata Szyszka.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32
 54. Zaburzenia mowy przyczyną trudności / Renata Szyszka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 29-30
 55. Zaburzenia mowy u dziecka z dyzartrią typu choroby obwodowego neuronu ruchowego : studium przypadku / Beata Boksa.// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 14-23
 56. Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona / Olga Jauer-Niworowska.// Poradnik Językowy. - 2007, nr 8, s. 66-79
 57. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94
 58. Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic.// Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 14-36
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce