Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Opozycja polityczna w PRL PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 13 maja 2014
OPOZYCJA POLITYCZNA W PRL
Zestawienie bibliograficzne
 
Książki

 1. A kto chce być wolny... / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Wojciech Frazik et al.]. -  Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2010.
 2. Alfabet starachowickiej opozycji / [oprac. Paweł Perchel, Robert Adamczyk].- Starachowice : Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" [etc.], 2010.
 3. Anatomia buntu : Kuroń, Modzelewski i komandosi / Andrzej Friszke. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010.
 4. Buntownicy : polskie lata 70. i 80. / [koncepcja, wybór i oprac.] Anka Grupińska, Joanna Wawrzyniak. - Warszawa : Świat Książki, 2011. W   68239
 5. Czerwona zaraza / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Marcin Chorązki et al.]. -  Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2010.
 6. Encyklopedia "Solidarności". T. 1, Opozycja w PRL 1976-1989 / [red. Mirosława Łątkowska (red. nacz.) et al. ; aut. haseł Artur Adamski et al.].- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen ; Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie, 2010.
 7. Encyklopedia "Solidarności". T. 2, Opozycja w PRL 1976-1989 / [red. nauk. Grzegorz Waligóra (red. nacz.) et al. ; aut. haseł Robert Jerzy Adamczyk et al.].- Wyd. popr. i uzup. -  Warszawa ; Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie [etc.], cop. 2012.
 8. Folklor tamtych lat / Anka Kowalska ; przedm. Teresa Bogucka.- Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2011.
 9. Gaz na ulicach : KPN w Krakowie : stan wojenny 1981-1982. [T.] 1 / Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski. - Kraków : Dar-Point Leszek Jaranowski, 2011.
 10. Gaz na ulicach : KPN w Krakowie : stan wojenny 1981-1982. [T.] 2 / Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski. - Kraków : Dar-Point Leszek Jaranowski, 2011.
 11. Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982 / Jan Ryszard Sielezin. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
 12. Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983 / wstęp, wybór źródeł i oprac. Maciej Sobieraj ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. -  Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009.
 13. Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976-1980 / Łukasz Jasiński. - Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2009.
 14. List trzydziestu czterech : głosy i komentarze / w oprac. Juliana Krzeczkowskiego. - Londyn : Związek Dziennikarzy R.P., 1964.
 15. Maciej Frankiewicz - legenda poznańskiej opozycji 1980-1989 / [wybór fragm. i red. opowieści Macieja Frankiewicza z dosłownego zapisu rozmowy Barbara Fabiańska, Aleksandra Kubisiak]. - Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2010.
 16. Między Warszawą a regionem : opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim / pod red. Krzysztofa Kowalczyka, Michała Paziewskiego, Marcina Stefaniaka. -  Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Uniwersytet Szczeciński. Instytut Politologii i Europeistyki, 2008.
 17. Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989 : praca zbiorowa / pod red. Jana Waskana. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Bydgoszcz] : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, cop. 2010.
 18. Młodzież w oporze społecznym 1944-1989 / pod red. Moniki Kała i Łukasza Kamińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Wrocław : IPN KŚZPNP : "Gajt", 2002.
 19. Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1989 / Tomasz Szczepański. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 20. Moja KPN / Andrzej Terlecki. - Łódź : Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych : Wydawnictwo Piktor, 2011.
 21. My i oni : opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku : kontakty, współpraca, podobieństwa / Andrzej Kobus. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 22. Myśl polityczna polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 1981-1989 : wybór materiałów źródłowych / Marek Golińczak, Waldemar Sęczyk. - Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2012.
 23. Na drodze do Solidarności : Wrocław w walce o demokrację i niepodległość 1976-1980 / Leszek Ziątkowski. - Wrocław : Wydawnictwo "Profil", cop. 2010.
 24. Niepokorny / Bronisław Wildstein ; rozmawiają Piotr Zaremba i Michał Karnowski. -  Warszawa : Fronda Pl, cop. 2012.
 25. Niezależność najwięcej kosztuje : relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976-1980 / oprac. Leszek Próchniak, Sławomir M. Nowinowski, Magdalena Filip. - Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2008.
 26. O moją Polskę / Anna Rudzińska ; wstęp i oprac. Teresa Bochwic. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011.
 27. Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980-1989 / Małgorzata Michalewska-Pawlak. -  Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010.
 28. Od Żerania do Świnoujścia : droga życiowa i aktywność społeczna Lechosława Goździka (1931-2008) : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kozłowskiego. - Świnoujście ; Szczecin : Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego "Dokument" [etc.], 2011.
 29. Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981 / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego. - Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2012.
 30. Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945-1980) : materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r. / red. Andrzej Friszke i Andrzej Paczkowski ; Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Pracownia Najnowszej Historii Politycznej. - Warszawa : ISP PAN, 1991
 31. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. T. 1 / pod red. Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
 32. Opozycja : jej możliwości, ograniczenia i błędy. - Kraków : ["Kraków", 1985].
 33. Opozycja : pisma polityczne 1969-1989 / Jacek Kuroń. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 34. Opozycja polityczna w PRL 1945-1980 / Andrzej Friszke. - Londyn : "Aneks", 1994.
 35. Opozycja - polityka - państwo / Grupa Publicystów Politycznych. - Gdańsk : [s.n.], 1985.
 36. Opozycja w NRD i w PRL : wzajemne relacje i oceny / Piotr Zariczny ; przeł. Karol Kopacki. - Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, cop. 2013.
 37. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 1 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; [aut. biogramów Anna Abramczyk et al.]. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2000.  P   61573
 38. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 2 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2002.  P   61574
 39. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 3 / red. Jan Skórzyński (red. nacz.), Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. P   61575
 40. Organizacja Solidarność Walcząca w latach 1983-1990 / pod red. Krzysztofa Brzechczyna i Przemysława Zwiernika. - Poznań : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009.
 41. Ostatni bunt : młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL, 1980-1990 : fakty, konteksty, interpretacje / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Instytut Studiów
 42. Pacyfikacja wystąpień w obronie Kościoła w Brzegu 25-26 maja 1966 : opozycja, Kościół, organy bezpieczeństwa PRL na terenie powiatu brzeskiego 1945-1966 / Janusz Jakubów. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, cop. 2006.
 43. Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013.
 44. Polska, komunizm, opozycja : słownik / Jakub Karpiński. - Warszawa : CDN, 1988. W   43377
 45. Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego / Jan Kołodziejski, Barbara Fabiańska [teksty]. - Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2011.
 46. Precz z komuną / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Wojciech Frazik et al.]. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2006.
 47. Problematyka opozycji w Polsce : [(odczyt wygłoszony w Instytucie Badania Zagadnień Krajowych w Londynie 28 grudnia 1979)] / Jan Drewnowski. - Londyn : Jutro Polski, 1981.
 48. Przegląd wiadomości agencyjnych 1984-1990 : przerwana historia ilustrowanej bibuły : praca zbiorowa / pod red. Jana Bryłowskiego i Jana Doktóra ; [aut.] Stanisława Domagalska [et al.]. - Ossa : Wydawnictwo Dom na Wsi, 2009.
 49. Rzeczpospolita : pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu.-  Warszawa : KPSN, 1979-1981.
 50. Słownik dysydentów : czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989 : praca zbiorowa. T. 1 / [koordynacja całości Aleksander Daniel, Zbigniew Gluza ; inicjatorzy Heiki Ahonen [et al.] ; red. nacz. Jerzy Kochanowski]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią, 2007. P   61234
 51. Słownik dysydentów : czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989 : praca zbiorowa. T. 2 / [koordynacja całości Aleksander Daniel, Zbigniew Gluza ; inicjatorzy Heiki Ahonen [et al.] ; red. nacz. Jerzy Kochanowski]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią, 2007. P   61235
 52. Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Jana Ryszarda Sielezina i Marka Golińczaka. -  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
 53. "Solidarność", opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1980-1989 / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura w Kielcach. - Kielce ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010.
 54. Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980 / Małgorzata Choma-Jusińska. - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009.
 55. Tabu i niewinność / Aleksander Smolar ; wybór i oprac. Mikołaj Lipiński i Helena Łuczywo. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010
 56. Warszawa niepokonana 1980-1989 : antysystemowe formy oporu w stolicy : zaproszenie / Instytut Pamięci Narodowej. - [Warszawa : s.n., 2011].
 57. Warszawa niezłomna : antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980-1989) / pod red. Bartłomieja Noszczaka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
 58. Wujec : związki przyjacielskie / rozmawia Michał Sutowski. - Warszawa ; Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.
 59. Z dziejów "Tygodnika Solidarność" : rozpracowanie "Tygodnika Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982 / Grzegorz Majchrzak. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.  W   63633
 60. Z PRL do Polski : wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989) / Leszek Budrewicz ; red. i oprac. Monika Kała, Grzegorz Waligóra ; wstęp Grzegorz Waligóra. Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.
 61. Zajeździmy kobyłę historii : wyznania poobijanego jeźdźca / Karol Modzelewski. -Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", cop. 2013.
 62. Zakazana książka : uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 / Paweł Sowiński. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011.
 63. Zamach na Lenina : krótka historia "Ruchu" / Jacek Wegner. Warszawa : Wydawnictwo Słowa i Myśli, cop. 2013.
 64. Zanim powstała Solidarność : opozycja przedsierpniowa : kalendarium, struktury, wydawnictwa. -Warszawa : Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2010.
 65. Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 / Marek Golińczak. - Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2009.

Artykuły z czasopism


 1. 40 lat w opozycji : biografia polityczna Adama Pleśnara / Grzegorz Waligóra. Czterdzieści lat w opozycji //Dolny Śląsk. - Nr 15 (2010), s. 51-63
 2. Alfabet Antoniego Macierewicza / oprac. Anita Gargas, Katarzyna Gójska-Hejke. // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. - 2011, [nr] 12, s. 4-18
 3. Dojrzewanie : u źródeł opozycji demokratycznej / Jan Skórzyński. // Zeszyty Historyczne. - Z. 169 (2009), s. 64-103
 4. Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji : od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia / Zbigniew Romek.// Dzieje Najnowsze. - 1999, nr 4, s. 139-159
 5. Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988-1990 / Jarosław Wąsowicz. // Seminare. - T. 24 (2007), s. 525-539
 6. Idee polityczne opozycji antykomunistycznej w Polsce (1976-1989) / Michał Śliwa. // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Ekonomiczno-Społeczne /Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 9, (2000), s. 115-132
 7. Jacek Grażyny słuchał zawsze / Andrzej Kuroń ; rozm. przepr. Marek Korcz, Jan Radomski. // Liberté!. - Nr 4 ([2009]), s. 118-125
 8. "Jak znaleźć numer telefonu na Kreml?" : Rosja w strategii politycznej "konstruktywnej opozycji" w PRL (1985-1989) / Henryk Głębocki. -  Fragm. // Arcana. - 2009, nr 2/3, s. 39-97
 9. Kneblowanie opozycji / Jerzy Jaskiernia ; rozm. przepr. Jan Jacewicz. // Dziś. - 1997, nr 12, s. 13-15
 10. Kolportaż "Odezwy Konfederacji Narodowej dla Narodu Polskiego" : największa akcja ulotkowa w 1970 r. / Piotr Byszewski. // Dzieje Najnowsze. - R. 43, nr 4 (2011), s. 45-75
 11. KOR [Komitet Obrony Robotników] wśród antyków / Mirosław Chojecki, Zbigniew Romaszewski, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Onyszkiewicz, Konrad Bieliński, Maria Wosiek ; oprac. Piotr Śmiłowicz. // Karta. - Nr 18, (1996), s. 74-84
 12. Latawce Gestetnera : światowa myśl techniczna w służbie opozycji demokratycznej w PRL / Paweł Sowiński.// Mówią Wieki - 2011, nr 12, s. 16-19
 13. Młodzież w ruchach opozycyjnych 1980-1989 / Łukasz Kamiński. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia. - Nr 26, (2000), s. 31-37
 14. Moja sprawa karna 1970/1971 / Stanisław Salmonowicz.// Dzieje Najnowsze. - 2010, nr 4, s.115-139
 15. Moje wspomnienia z działalności w opozycji / Tadeusz Szadkowski ; oprac. Dariusz A. Rymar. // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Nr 16 (2009), s. 419-428
 16. Mój KOR : czerwiec 1976 - styczeń 1980 / Anna Rudzińska. // Zeszyty Historyczne. - Z. 130, (1999), s. 127-152
 17. Mówiono, że politykujemy, my walczyliśmy o życie / Ewa Polak-Pałkiewicz. // Arcana. - 1997, nr 3, s. 121-129 Opozycyjna działalność rodziny Czumów.
 18. Muzyka opozycyjna w PRL i jej rola w kształtowaniu postaw młodzieży / Agnieszka Jankowiak-Maik.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s. 5-10
 19. Na początku był KOR / Henryk Wujec ; rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński. // Dziś. - 2001, nr 10, s. 16-23
 20. Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 / Krystyna Rogaczewska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia. - Nr 23, (1998), s. 1-181
 21. Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989 / Jarosław Wąsowicz. -  Autoreferat. //  Dzieje Najnowsze. - R. 44, nr 2 (2012), s. 157-164
 22. Obywatelski ruch oporu w Polsce 1970-1989 / Aleksander Smolar ; tł. Sergiusz Kowalski. //Wolność i Solidarność. - Nr 1 (2010), s. 8-15
 23. Opozycja antykomunistyczna wobec PRL, komunizmu i komunistów w latach 1976-1984 / Lech Mażewski. // Myśl Konserwatywna. - 1997, [nr] 1, s. 15-29
 24. Opozycja demokratyczna (1976-1980) w publicystyce paryskiej "Kultury" / Mikołaj Tyrchan. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. - Vol. 16, [z.] 2 (2009), s. 227-245
 25. Opozycja polityczna: problemy terminologiczne i definicyjne analizy działalności polskich środowisk antykomunistycznych lat 70. i 80. XX wieku / Marek Golińczak. // Przegląd Historyczno-Politologiczny. - R. 1, nr 2 (2008), s. 179-191
 26. Pamięć zastraszona i ocalona : kontrola operacyjna trójmiejskich "miejsc pamięci" przez SB po Grudniu '70 / Daniel Wicenty. -  Streszcz. ang. // Dzieje Najnowsze. - R. 43, nr 4 (2011), s. 77-92
 27. Po czyjej stronie? : stosunek Güntera Grassa do polskiej opozycji / Anna Górajek. // Zbliżenia Interkulturowe. - [T.] 4 (2008), s. 77-86
 28. Podziemie antykomunistyczne w 1987 r. w oczach Służby Bezpieczeństwa / Wojciech Sawicki. // Arcana. - 1999, nr 3, s. 91-109
 29. Podziemna prasa opozycyjna w Bydgoszczy w latach 1981-1989 / Stefan Pastuszewski. // Kronika Bydgoska. - [T.] 13, (1991), s. 41-49
 30. Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór : (zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym) / Tomasz Strzembosz. // Arcana. - 2000, nr 5, s. 121-141
 31. Polityka zagraniczna w działaniach opozycji przed 1989 rokiem / Jacek Czaputowicz. // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - 2009, nr 4/5, s. 57-86
 32. Polska opozycja polityczna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wobec przeobrażeń wewnętrznych i polityki zagranicznej Związku Radzieckiego / Marek Golińczak. // Pamięć i Sprawiedliwość. - 2010, [nr] 1, s. 349-382
 33. Pomorski model obrony czynnej : myśl polityczna opozycji antykomunistycznej w Gdańsku (1976-1989) / Lech Mażewski, Wojciech Turek. // Myśl Konserwatywna. - 1997, [nr] 1, s. 71-88
 34. Propaganda bezpośrednia i pośrednia w działaniach opozycji w Polsce w latach 80. XX wieku / Ewa Polewska. // Mediator. - [T.] 2 (2008), s. 147-165
 35. Propozycje pomocy socjalnej dla bezrobotnych w programach opozycji demokratycznej w latach 1979-1989 roku / Tomasz Terteka.// Białostockie Teki Historyczne. - T. 6 (2008), s. 217-229
 36. Rola Jacka Kuronia w procesie odradzania się idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Alina Kaszkur. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2011, t. 2, s. 175-187
 37. Rozwój organizacyjny opozycji parlamentarnej w Krajowej Radzie Narodowej (lipiec 1945r. - luty 1946r.) / Michał Strzelecki.// Dzieje Najnowsze. - 1996, nr 3/4, s. 49-69
 38. Służba Bezpieczeństwa na tropie "Tygodnika Wojennego" (1982-1985) /Jan Olaszek.// Dzieje Najnowsze. - 2010, nr 4, s.29-47
 39. Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz) : współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach 1978-1990 / Jan Walczak. // Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych. - Z. 3 (2010), s. 119-133
 40. Sprawa "Jedenastki" : relacje Karola Modzelewskiego i Andrzeja Wielowieyskiego. // Wolność i Solidarność. - Nr 6 (2013), s. 185-191 Dot. odrzuconej oferty wyjścia na wolność w zamian za zaprzestanie działalności opozycyjnej.
 41. Sprawozdanie Departamentu III MSW o nastrojach w środowiskach opozycyjnych w okresie kampanii wyborczej 1961 roku / wydał i wstępem poprzedził Stanisław Stępka.// Studia Historyczne. - 2009, nr 1, s.53-65
 42. Stan po "stanie" : stan wojenny na Śląsku i w Zagłębiu / Zdzisław Zwoźniak. // Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. - Z. 5, (2000), s. 3-22
 43. Strategie polityczne opozycji demokratycznej wobec władz PRL w latach 1986-1989 / Paweł Wierzbicki. // Arcana. - 2009, nr 2/3, s. 115-141
 44. "Tygodnik Mazowsze" : cudowne dziecko drugiego obiegu / Paweł Wierzbicki. // Dzieje Najnowsze. - R. 44, nr 4 (2012), s. 63-76
 45. Wpływ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kształtowanie się opozycji antykomunistycznej w Polsce / Dorota Gołaszewska-Chilczuk.// Ethos. - R. 22, nr 1/2 (2009), s. 218-227
 46. Wspomnienia z czasów działania w opozycji. Cz. 1, 1977-1980 / Stanisław Siekanowicz ; [oprac.] Dariusz A. Rymar. 1977-1980 // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Nr 15 (2008), s. 343-422
 47. Współpraca środowiska "Spotkań" z emigracją na Zachodzie : przyczynek do badań / Małgorzata Choma-Jusińska.// Pamięć i Sprawiedliwość. - 2010, [nr] 1, s. 187-210
 48. Z dziejów oporu społecznego w Mińsku Mazowieckim : (w 30. rocznicę NSZZ "Solidarność") / [oprac.] Janusz Kuligowski. // Rocznik Mińskomazowiecki. - Z. 18 (2010), s. 153-169
 49. Zanim powstała "Solidarność" : Gdańsk pomiędzy Grudniem 70 a Sierpniem 80 / Piotr Żakiewicz. // Teki Gdańskie. - T. 10/11 (2008/2009), s. 7-29

Artykuły z czasopism


 1. Video niekontrolowane [DVD] / scen. i reż. Anna Ferens. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. DVD 2058 Dokument o niezależnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, które powstawały w Polsce w latach 80.

Artykuły z czasopism


 1. KOSSECKI J.: Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981, Warszawa, 1983 [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://autonom.edu.pl/publikacje/jozef_kossecki-geografia_opozycji_politycznej_w_polsce_w_latach_1976-1981.doc
 2. Kalendarium opozycji politycznej w PRL 1956-89. W: Stowarzyszenie Wolnego Słowa : forum wymiany myśli i opinii  [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://forum.sws.org.pl/viewtopic.php?t=277
 3. Karłowicz Z. : Czerwiec 1989 – opozycja polityczna w latach 1985–1988. W: Leksykon Lublin / Ośrodek Brama Grodzka [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://teatrnn.pl/leksykon/node/3540/czerwiec_1989_%E2%80%93_opozycja_polityczna_w_latach_1985%E2%80%931988
 4. Osęka P. : Czym był Komitet Obrony Robotników. W: dzieje.pl : portal historyczny [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://dzieje.pl/aktualnosci/czym-byl-komitet-obrony-robotnikow
 5. Przedsierpniowa opozycja.  W: dzieje.pl : portal historyczny [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://dzieje.pl/aktualnosci/przedsierpniowa-opozycja
 6. Wierzbicki  M. : Analiza teoretyczna młodzieżowej opozycji politycznej. W: Working Papers on the Solidarity Movement ; Grupa Badawcza Solidarność : nowe podejście do analizy ruchu społecznego / Europejskie Centrum Solidarności Collegium Civitas [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://solidarnosc.collegium.edu.pl/wp-content/uploads/2014/04/WPSM-10.pdf
 7. Wybory 4 czerwca 1989 r. - "śmiertelny cios dla komunistycznej dyktatury". W: dzieje.pl : portal historyczny [on-line] [ dostęp 12.05.2014]. Dostępny w : http://dzieje.pl/aktualnosci/wybory-4-czerwca-1989-r-smiertelny-cios-dla-komunistycznej-dyktatury  
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce