Proszę podać autora
Proszę podać tytuł
Proszę podać wydawcę
Proszę podać rok wydania
Proszę podać adres email (powiadomimy o dokonanym zakupie)*
Jeżeli w katalogu naszej biblioteki nie ma książki, której Państwo poszukujecie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W miarę możliwości postaramy się zakupić proponowane tytuły.
Informacje o osobie wysyłającej:
Dziękujemy!
* nieobowiązkowo

Propozycje zakupu książek